ผอ.สพม.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
ภาพ/รายงาน
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว