ผอ.สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.วังสมบูรณ์วิทยาคม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว