ผอ.สพม.สระแก้ว ร่วมประชุมการดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย
เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินการจัดสอบภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคุรุธรรมจารุ โรงเรียนสระแก้ว ในการนี้ สพม.สระแก้ว ขอขอบคุณ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว และบุคลากรในสังกัด ในการอำนวยความสะดวกและให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดสอบฯ ครั้งนี้

ภาพ : นายนันทวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว