ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าพบ ผวจ.สระแก้ว

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมคารวะ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมรายงานตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ในโอกาสนี้ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ให้คำชี้แนะและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสระแก้วตามนโยบายของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ ได้แก่ การพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนและการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และได้เน้นถึงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ภาพ : นายนันทวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว