ผอ.สพม.สก เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมการอบรมฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบการสอนโฟนิกส์ (Phonnics) ” โรงเรียนบ้านหนองแก

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมการอบรมฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบการสอนโฟนิกส์ (Phonnics) ” โรงเรียนบ้านหนองแก โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
ภาพ : นายสิทธิกร แก้วเมฆ
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว