ผอ.สพม.สก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหาร

ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหาร งานบุคคลโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ. ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพัชราวดี 1-3 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช กรุงเทพมหานคร

ภาพ/รายงาน
ศิรวิทย์ ซุยซวง

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว