ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวมนัสนันท์ บุญเเจ้ง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขนาดใหญ่)
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว