ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และข้อความ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
🥇✨ ขอเเสดงความยินดีกับ✨🥇
👦🏻เด็กชายกฤตภาส มลฑก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
👩🏻นางสาวอภิญญา มั่นคง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ในการเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ขนาดกลาง) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
👉🏻เเละร่วมส่งกำลังใจ💕ในการเป็นตัวเเทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับจังหวัด
ต่อไปค่ะ ☺️✨
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว