ประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเป็นการแนะแนวเชิงรุกให้แก่ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป นานประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเป็นการแนะแนวเชิงรุกให้แก่ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 และเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ครูแนะแนวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และครุแนะแนวในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมี นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผอ.ร.ร.สระแก้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และผู้แทนจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ โรงเรียนสระแก้ว

ภาพ/รายงาน : ศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว