ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว