ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนราชการ และเป็นประธานเปิดป้าย สพม.สระแก้ว


เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วพร้อมเข้าเยี่ยมชมสำนักงานเขตฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยมีนางสาวมนัสนันท์ บุญแจ้ง นักเรียนชั้น ม.6/8 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม นำเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ จากนั้นเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา  โดยมีนายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระแก้ว

ท่านสามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

ภาพ : นายนันทวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว