ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ รร.ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เนื่องในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 พร้อมติดตามการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
ในการนี้ ดร.อัมพร พินะสา พร้อมคณะ และผู้ติดตาม ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เข้าชมห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วและให้ขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
#ภาพ/ รายงาน :นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว