ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตาม เสนอแนะฯ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตาม เสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 และการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรองนายกรัฐมนตรี และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “โครงการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)” ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา2564 โดยมี นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กลุ่ม/ หน่วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
ภาพ : นายนันทวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว