สพม.สระแก้ว

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา (สหวิทยาเขตปิ่นมาลา)


นายประสาน เลือดทหาร
ผอ.รร.อรัญประเทศ (ประธานสหวิทยาเขตปิ่นมาลา)

หมายเลขโทรศัพท์ 095-993-5359

admin@aran.ac.thwww.aran.ac.th
นายพรชัย  กิจนิมิตร์
ผอ.รร.ตาพระยา

หมายเลขโทรศัพท์ 089-688-8313

http://www.taprayaschool.ac.th/index2.html
ว่าที่ ร.ต.ธนาโชค แก้วประทีป
ผอ.รร.คลองน้ำใสวิทยาคาร

หมายเลขโทรศัพท์ 086-926-7444

https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1027740309
นายจำเนียร พวงแก้ว
ผอ.รร.ทัพพระยาพิทยา

หมายเลขโทรศัพท์ 081-664-6400

tuppit@gmail.comhttp://www.tuppit.ac.th/
นายอภิรัฐร์ รอดเกิด
ผอ.รร.ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้วฯ

หมายเลขโทรศัพท์ 095-524-3964

inforgraphic.rwr@gmail.comhttp://www.romklaowattananakorn.ac.th/
นายวิษณุ  เกิดในหล้า
ผอ.รร.ทัพราชวิทยา

หมายเลขโทรศัพท์ 085-085-7979

thapratwitthaya@gmail.comhttps://thaprat.thai.ac/
ว่าที่ ร.ต.บรรพต อินทร์พิมพ์
ผอ.รร.ซับม่วงวิทยา

หมายเลขโทรศัพท์ 089-882-7420

submuang@gmail.comhttps://www.submuang.ac.th