สพม.สระแก้ว

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม
ผอ.รร.วังไพรวิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ 089-936-3544

 
นางสาววนิดา ทัศนชัยสิทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน