สพม.สระแก้ว

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 097-220-8487

นางสาวปิยนันต์ เหนือเกาะหวาย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวณัฐพร พิทักษ์สงคราม
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.
ว่าที่ ร.ต. หญิงศิวภรณ์ เศษยา
พนักงานราชการ(ช่วยราชการ สพท.)