สพม.สระแก้ว

กลุ่มบริหารงานบุคคล

- -
-

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ : -

นางสาวจรัสพร บัวเรือง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนิภาภรณ์ ประภาชื่นชม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกาลัญญา กันสำอาง
พนักงานราชการ(ช่วยราชการ สพท.)