สพม.สระแก้ว

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ : -

นางสาวกัญญาภัค จันทา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจรัสพร บัวเรือง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกาลัญญา กันสำอาง
พนักงานราชการ(ช่วยราชการ สพท.)
นางสาวปีรยา ชูศรีทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวฉวีวรรณ นามมหาวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ

Views: 219