สพม.สระแก้ว

กลุ่มนโยบายและแผน

นายจำเนียร พวงแก้ว
ผอ.รร.ทัพพระยาพิทยา

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ 081-664-6400

นางสาว ชุติมา แสงสี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางจุไรรัตน์ ทองปาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาว ยุพนนาฏ คำเวียงคำ
พนักงานราชการ(ช่วยราชการ สพท.)