บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางสาวสิริวรรณ เอี่ยวศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หล่อคับแมนโคตรsiriwan.eask1edu.go.th0961945393
นางสาวศุภญา แจ้งกระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ศุภญา แจ้งกระจ่าง0854494460a@gmail.com0950453564
ณัชน์ชรินดา นาเมือง
นักจัดการงานทั่วไป
matcharinda namueangname.natcharinda@gmail.com0625932236
นายเอกราช ชมจันทร์
พนักงานขับรถ
0835165840
นายวิเชียร ศรีมาศ
พนักงานขับรถ
idwichien@icloud.com0973433206
นางสาวกนกพร จิตรช่วย
แม่บ้าน
นางสาวกนกพร บุญช่วย0989326202
นายอังศุชวาล เลิศล้ำ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
Leislamaungsuchawan@gmail.com0910274534
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว