กลุ่มอำนวยการ

 

 

นายอภิรัฐร์ รอดเกิด
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ