กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

นายวิษณุ เกิดในหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ปฏิบัติหน้าที่

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร