กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
---
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
sirawit suysuangsirawit.su@g.dlit.ac.th0946326595
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว