บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Nutchawan PanyadeeNutchawan 123@gmail.com0972208487
นางสาวปิยนันต์ เหนือเกาะหวาย
นักวิชาการศึกษา
Silapiya Rannafatihranna@gmail.com0829673196
นางสาวณัฐพร พิทักษ์สงคราม
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพม.สระแก้ว
nattaporn pitaksongkramploynatta39@gmail.com0800989105
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว