บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอรอนงค์ บุญมี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

Nu Ononanong@sk1edu.go.th0985099042
นางสาวกาลัญญา กันสำอาง
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
สตางค์คร๊าบkkansaxang@gmail.com091-8146706
นางณัฐพร จันทร์พรม
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
Natthapron Phomwihannatthapron1985@gmail.com089-9363573
นางสาวจรัสพร บัวเรือง
นักทรัพยากรบุคคล
Mackenzie BuaMc.mac3111@gmail.com0649785689
นางสาวนิภาภรณ์ ประภาชื่นชม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ืNiniNini@gmail.com0991206600
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว