บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นายจำเนียร พวงแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

เนียน เนียน0816646400
นายคณิน บัวบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
khanin buabunkhaninbuabun4007@gmail.com0653239556
นายพงศ์ศิริ กองภูเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
---
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว