บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางภษพอน ประภา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

pasapondppsonjj@gmail.com0898569956
นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศน. สุ อุ่นใจ (อุ่นใจ)kuzuk6220@gmail.com0819826989
นางสาวเมธิศา ธรรมศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Matisa Thammasrimatisa.t@obec.moe.go.th0656539159
นางกรุณา แก้วประทีป
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
-
ศึกษานิเทศก์
-
- -
เจ้าหน้าที่ธุรการ
---
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว