แผนภูมิ ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565

แผนภูมิ แสดงจำนวนนักเรียน จำแนกรายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
แผนภูมิ แสดงจำนวนห้องเรียน จำแนกรายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
แผนภูมิ แสดงจำนวนครู จำแนกตามประเภทตำแหน่ง ปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
 

แนวทางการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบบรรจุ/ย้าย/แต่งตั้ง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสาร..โรงเรียนคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์…สหวิทยาเขตวังบูรพา

ข่าวประชาสัมพันธ์…สหวิทยาเขตปิ่นมาลา

พุธ ข่าวเช้า สพฐ.

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว