สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
โรงเรียนตาพระยา
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
โรงเรียนทัพราชวิทยา
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตหน้าเดียว_page-0001
ประกาศเจตจำนงสุจริตหน้าเดียว_page-0002
ประกาศเจตจำนงสุจริตหน้าเดียว-3

 

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 และได้รับวัคซีน จ.สระแก้ว

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว